O Som Do Jazz with Francois de Lima

Fogartyville Center, Sarasota

Brazilian valve trombonist Francois de Lima joins O Som Do Jazz at Fogartyville Center.